Naar onder

Bio: Aad Moerman (1944-2003)

Theologie

Aad Moerman werd geboren in de hongerwinter van 1944 in een verwoest Rotterdam. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool te Kampen, wat later de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) werd, van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zie ook Wiki

Vanaf het begin van zijn studietijd ging hij in de leer bij de rabbijnen en het joodse denken, op zoek naar ‘het verhaal achter het verhaal’. Gedurende 25 jaar was hij predikant van de Gereformeerde Kerken (nu PKN) respectievelijk te Moordrecht (1973), Middelburg (1977) en Krimpen aan den IJssel (1984). Uit die jaren zijn bijna 700 preken bewaard, waarvan vele zo boeiend zijn dat het jammer is dat ze slechts een enkele maal gehoord zijn.

Ter gelegenheid van zijn 65e geboortejaar zijn er een twintigtal in druk verschenen. In deze preken uit Genesis, die getuigen van Aad's optimistische levensvisie, laat hij zien hoe in de Bijbel iedere naam en ieder woord zijn betekenis heeft. Het eerste Bijbelboek biedt een zeer actuele -en humoristische- kijk op zaken als consumentisme, de rol van spiritualiteit en de manier waarop geloof in het dagelijks leven in praktijk gebracht kan, en moet worden. Nog altijd een rijke bron van inspiratie.


Adrianus Cornelis Moerman
Aad Moerman, kort voor zijn overlijdenTerug naar boven