Naar onder

'In Uw Licht zien wij het licht'

Alle reden voor optimisme

Dit webadres is gewijd aan het gedachtengoed van (ds.) Aad Moerman en zijn kenmerkende optimistische levensvisie. Ook zónder kerktraditie inspirerend.

"Ik geloof dat de werkelijkheid een heerlijk spel van God is. Ik geloof dat het leven een speling van het licht is en als zodanig beleefd en geleefd moet worden en mag worden. Ik geloof dat we toeleven naar de dag waarop in vervulling zal gaan waarmee de Bijbel eindigt. Er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van de zon meer nodig want God zal hen verlichten tot in alle eeuwigheden. Het einde van de wereld zal Licht zijn.

Ook uw en mijn leven zal eindigen in het Licht. Daarom mogen we louter vreugde scheppen in het leven omdat het zo'n gave is en zo'n lichte opgave."

- Aad Moerman


Onze logistieke & technische sponsor:

Promised Lands Touroperating Meer...

Ark van het Verbond
Replica Ark van het Verbond, Arava-woestijn, Israël
Terug naar boven